Hasłem przyświecającym kursowi Keynote jest zachęcanie uczniów do komunikacji – inspiring communication. W tym celu tematykę zajęć oparto na prezentacjach TED, będących cennym źródłem wiedzy przekazywanej przez ekspertów z danej dziedziny. Są one przedstawione w taki sposób, że na pewno nabierzesz ochoty do wyrażania własnych opinii po angielsku.

Korzyści oraz możliwości kursu:

  • Oswajanie Ucznia z różnymi wariantami angielszczyzny oraz z sytuacjami komunikacyjnymi.
  • Prowadzenie dyskusji na inspirujące tematy.
  • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.
  • Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
  • Wzbogacenie czynnie wykorzystywanego słownictwa.
  • Praca nad umiejętnościami miękkimi, takimi jak wygłaszanie prezentacji i wystąpienia publiczne

Kursy ogólne Keynote dla dorosłych wydawnictwa National Geographic

(Poziomy zaawansowania – A1 – C1)

Dla kogo?

  • dla osób, które czują się w miarę pewnie, jeśli chodzi o gramatykę, ale chciałyby nauczyć się dyskutować i przekonująco przedstawiać swoje stanowisko (od poziomu B1 wzwyż);
  • dla osób posiadających bierną znajomość języka, a chcących zdobyć lub rozwinąć umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi ustnych oraz dla osób kontynuujących naukę po długiej przerwie;
  • dla ambitniejszych, ciekawych świata Uczniów, którzy pragną nie tylko poprawić swój angielski, ale także zwiększyć kompetencje istotne w dalszym rozwoju zawodowym.