Dla kogo? Uczniowie kl. VII i VIII

Intensywność: 2 x w tyg. 90 minut (60 zajęć)

lub 1 x tyg. 120 minut (30 zajęć, lekcje w weekend)


Czego możesz się spodziewać?

Proponujemy roczny lub dwuletni kurs przygotowujący do egzaminu zgodny z zakresem wiedzy wymaganym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Kwalifikacja do grup składa się z testu diagnostycznego dedykowanego uczniom klas 7 i 8 oraz rozmowy z metodykiem.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

– powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy z klas 4-8;
– praktyczne wskazówki dotyczące strategii egzaminacyjnych;
– zapoznanie z modelami wypowiedzi pisemnych oraz ćwiczenia, które krok po kroku prowadzą do stworzenia samodzielnie tekstu przez uczniów;
– nacisk na środki językowe, które sprawiają uczniom szczególną trudność podczas egzaminu;
– nabycie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań z tekstami czytanymi;
– regularne ćwiczenie umiejętności słuchania oraz zapoznanie z typami zadań egzaminacyjnych;
– wewnętrzny egzamin próbny.

Zapisz się na przygotowanie do egzaminu