Dla kogo? Uczniowie kl. VII i VIII

Intensywność: 2 x w tyg. 90 minut (60 zajęć)

lub 1 x tyg. 120 minut (30 zajęć, lekcje w weekend)


Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego obejmuje całą tematykę wymaganą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jest to kurs idealny, jeśli chcesz:

– pogłębić, usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego oraz kształcenia językowego w klasach IV-VIII;

– rozwinąć umiejętności analizy i interpretacji lektur wymaganych na egzaminie;

– uzyskać umiejętności związane z formułowaniem tezy i hipotezy, argumentowaniem, wnioskowaniem oraz wyrażaniem własnego zdania;

– opanować umiejętność tworzenia wypowiedzi (CV, list motywacyjny, przemówienie, recenzja, rozprawka, wywiad, życiorys);

Zapisz się na przygotowanie do egzaminu