Kursy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Jeśli chcesz:

  •  pogłębić, usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego oraz kształcenia językowego w klasach IV-VIII;
  •  rozwinąć  umiejętności analizy i interpretacji  lektur wymaganych na egzaminie;
  • uzyskać umiejętności związane z formułowaniem tezy i hipotezy, argumentowaniem, wnioskowaniem oraz  wyrażaniem własnego zdania;
  • opanować  umiejętność tworzenia wypowiedzi (CV, list motywacyjny, przemówienie,  recenzja, rozprawka, wywiad, życiorys);

to zapraszamy  Cię na warsztatowe zajęcia  literacko-językowe.

Kurs  przygotowujący do egzaminu ośmioklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności  określone w aktualnej podstawie  programowej.  Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu. Są prowadzone rzetelnie i skutecznie, w przyjaznej atmosferze.