Podstawowy kurs języka polskiego jest adresowany dla cudzoziemców rozpoczynających naukę na poziomie podstawowym. Program  zajęć  został tak opracowany, aby  uczący się uzyskał umiejętność poprawnej wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym, np. potrafił  opowiedzieć o sobie, o rodzinie i osobach ze swojego otoczenia, a także nauczył się porozumiewać w prostych sytuacjach komunikacyjnych, dotyczących: edukacji, pracy, środków transportu, usług, zdrowia, zakupów i żywienia.

Każda  lekcja języka polskiego  składa się  z następujących elementów:

 –  dialogu i jego tłumaczenia w języku angielskim;

 – objaśnień  zasad  gramatyczno – składniowych;

– wzbogacania słownictwa wraz z nauką wymowy;

– ćwiczeń  językowych, utrwalających poznany materiał.

Kurs języka polskiego  dla zaawansowanych jest dostosowany  do indywidualnych potrzeb i aspiracji  obcokrajowców.  Termin zajęć,  program nauczania (jego cel, zakres i stopień intensywności) są każdorazowo uzgadniane z lektorem i realizowane zgodnie z życzeniem  klienta.          

Skontaktuj się z nami!