Język ogólny

Hasłem przyświecającym kursowi Keynote jest zachęcanie uczniów do komunikacji – inspiring communication. W tym celu tematykę zajęć oparto na prezentacjach TED, będących cennym źródłem wiedzy przekazywanej przez ekspertów z danej dziedziny. Są one przedstawione w taki sposób, że na pewno nabierzesz ochoty do wyrażania własnych opinii po angielsku.

Korzyści oraz możliwości kursu:

 • Oswajanie Ucznia z różnymi wariantami angielszczyzny oraz z sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Prowadzenie dyskusji na inspirujące tematy.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.
 • Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
 • Wzbogacenie czynnie wykorzystywanego słownictwa.
 • Praca nad umiejętnościami miękkimi, takimi jak wygłaszanie prezentacji i wystąpienia publiczne

Kursy ogólne Keynote dla dorosłych wydawnictwa National Geographic

(Poziomy zaawansowania – A1 – C1)

Dla kogo?

 • dla osób, które czują się w miarę pewnie, jeśli chodzi o gramatykę, ale chciałyby nauczyć się dyskutować i przekonująco przedstawiać swoje stanowisko (od poziomu B1 wzwyż);
 • dla osób posiadających bierną znajomość języka, a chcących zdobyć lub rozwinąć umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi ustnych oraz dla osób kontynuujących naukę po długiej przerwie;
 • dla ambitniejszych, ciekawych świata Uczniów, którzy pragną nie tylko poprawić swój angielski, ale także zwiększyć kompetencje istotne w dalszym rozwoju zawodowym.

Język specjalistyczny

Na kursie PROFESSIONAL ENGLISH zwiększysz swoje kompetencje językowe na rynku pracy, weźmiesz udział w ciekawych dyskusjach, wzbogacisz słownictwo oraz struktury gramatyczne, potrzebne do pracy w firmie.

Oprócz podniesienia ogólnych kompetencji językowych, osiągniesz następujące korzyści z udziału w tym programie:

 • Poznasz i utrwalisz specjalistyczne słowa i zwroty z zakresu biznesu oraz poszerzysz praktyczne umiejętności, takie jak negocjacje czy sporządzanie raportów.
 • Usystematyzujesz gramatykę w kontekście tematów ze świata biznesu, powtórzysz zagadnienia na autentycznych publikacjach, zaczerpniętych z prasy branżowej, jak „Wall Street Journal” czy „International Herald Tribune”.
 • Nauczysz się pisać prawidłowo e-maile w języku angielskim, przećwiczysz formę, styl i słownictwo używane w korespondencji internetowej.
 • Zdobędziesz lub udoskonalisz umiejętność przygotowywania swoich prezentacji oraz spotkań w języku angielskim.

Oferta dotyczy zajęć grupowych lub zajęć indywidualnych szytych na miarę. Na specjalne życzenie istnieje możliwość rozbudowania słownictwa o język specjalistyczny.