Zajęcia są prowadzone głównie w języku francuskim – jeśli to konieczne –  z użyciem tzw. „sandwich form”, język polski jest używany tylko wtedy,  gdy uczeń potrzebuje upewnienia się, co do znaczenia słowa/zwrotu.

Prowadzimy zajęcia indywidualne (zależy nam na poznaniu inteligencji uczenia się ucznia i uczenie w taki sposób,
w jaki uczy się uczeń) oraz grupowe (ważna jest dla nas współpraca między uczniami).

Kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie czterech kompetencji językowych  oraz na wymowę podczas zajęć, z tego powodu zajęcia są prowadzone w języku docelowym, a w kanwę zajęć wplatane są również ćwiczenia fonetyczne. W trakcie zajęć ważną rolę odgrywają scenki, które zostaną wykorzystane podczas wyjazdu do kraju frankofońskiego;

Zależy nam na stworzeniu odpowiedniej atmosfery, aby uczniowie mogli swobodnie mówić. Wykorzystujemy piosenki (jako narzędzie do nauczania wymowy i płynności mówienia) oraz fragmenty filmów (np. „Przygody Mikołajka”) i bajki Disneya (dla młodszych uczniów) jako punkt wyjścia i klamra między językiem francuskim i polskim.

Ważne miejsce zajmują elementy kulturowe, nie tylko odnoszące się do Francji, ale również do krajów frankofońskich. Wykorzystane są autentyczne materiały przywiezione z Francji.

Dostosowujemy  podręcznik wiodący do potrzeb, poziomu oraz wieku ucznia.

Tatou le matou (dzieci 5-7 lat), bohater przewodni, nauczanie sensoryczne, wykorzystanie znanych bajek.

Les Petits Loustics(przedszkolaki)  –wykorzystanie piosenek oraz wyliczanek;

Les Loustics (dzieci od 6 do 9 lat).

Alex et Zoé (dzieci od 7 do 10 lat), metoda inspirowana baśniami Charles Peraulta (część pierwsza), Jeana de la Fontainea (część druga) oraz powieściami Julesa Vernea (część trzecia), zawiera komiksy i książeczkę z elementami kulturowymi.

Super Max (dzieci 10-12 lat), podręcznik wykorzystuje metodę zadaniową, zawiera kod kolorów ułatwiający zapamiętywanie zadań gramatycznych, wykorzystuje gesty do nauczania fonetyki.

Alter Ego dla starszej młodzieży i dorosłych, podręcznik bardzo wymagający i ambitny.

Entre nous, tout en un dla dorosłych, wykorzystuje metody zadaniową oraz metodę opartą na akcji-reakcji, zawiera mapy myśli, chmury znaczników.

Skontaktuj się z nami!