Język angielski + Wiedza + Umiejętności + Wartości

Dla kogo?  Dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

Intensywność: 2 x tyg. 60 min,

                            2 x tyg. 80 min,

                            2 x tyg. 90 min

Liczba zajęć w roku szkolnym: od 60 do 68

Jeśli chcesz zdobywać wiedzę o świecie, a przy tym uczyć się języka angielskiego to ten kurs został stworzony dla Ciebie!

Tematyka zajęć w podręcznikach poszerza wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości i pozwala lepiej rozumieć świat, uczy odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz ekologii.

Kursy prowadzone są metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), która pozwala zintegrować naukę języka angielskiego z nauką o świecie.

 

Co CLIL oznacza w praktyce?

Jednym z podstawowych celów tradycyjnego nauczania jest zdobycie umiejętności językowych, aby można było prowadzić nieformalną komunikację poza klasą. Program nauczania nastawiony jest na poznawanie słownictwa i zagadnień gramatycznych, oraz rozwijania umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania.

Po co wprowadzamy programy CLIL?

  • Rozwój intelektualny

Człowiek ma obecnie dostęp do informacji 24 godziny na dobę. Nie akceptuje zasady ‘ żeby nauczyć się tu i teraz’, gdyż może wszystko sprawdzić w internecie. Na zajęciach z National Geographic Learning uczeń nieświadomie poznaje poszczególne dziedziny życia przy okazji nauki języka angielskiego.

  • Motywacja

Udział w takich programach zwiększa zainteresowanie uczniów, co do treści przekazywanych na zajęciach, a uczniowie z większym zaangażowaniem podchodzą do zajęć.

  • Rozwój kompetencji społecznych

Uczeń samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące procesu uczenia się. Dobrze przeprowadzona lekcje będzie także wspierała kompetencje informatyczne– samodzielne poszukiwanie informacji w sieci oraz kompetencje społeczne– praca w parach i w grupach.

  • Rozwój umiejętności komunikacji

 Uczenie się treści poprzez język będzie skuteczne, kiedy język będzie dostępny dla ucznia. Ucz się i używaj języka ucząc się!

 

Co kursanci pracujący z National Geographic Learning zyskują w praktyce?

– ćwiczą umiejętności publicznego prezentowania swoich prac i poglądów;

– budują pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi;

– rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji;

– uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i za otaczający nas świat;

– budują otwartą postawę wobec innych, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na Ziemi.

Podręczniki są skorelowane z poziomami CEFR (Common European Framework of Reference for Languages.).

Wejdź z nami na ścieżkę odkrywcy!