Administratorem Państwa danych osobowych jest Masters&More Elżbieta
Jaroszewicz z siedzibą przy ul. Sejmu Czteroletniego 2/90 02-972 Warszawa, tel.:
607 577 585 adres e-mail: masterkids@masterkids.pl

 1. Pytania w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować na
  adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@mastersandmore.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowej, a podstawę
  ich przetwarzania stanowi usprawiedliwiony interes administratora danych, będący
  samoistną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych, wynikający z art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO.
 3. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy w zakresie naucznia języków
  obcych, a także przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym
  również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń
  telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy przesłamy również
  informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które
  organizujemy czy też bibliotece, którą prowadzimy dla naszych Uczniów.
 4. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Masters&More
  Elżbieta Jaroszewicz, nie będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim.
 5. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i
  elektronicznej.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata
  po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejęta zostanie decyzja o
  wycofaniu przez Państwa zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich
  wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie
  uzasadnionych.
 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu
  do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania, jak również prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem
  przetwarzania danych.
 8. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu
  nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na
  adres e-mail: dane.osobowe@mastersandmore.pl lub w inny wybrany przez
  Panią/Pana sposób.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne
  w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.