Ważnym wyróżnikiem kursów w Masters&More jest ukierunkowanie na przygotowanie do egzaminów.

Wierzymy, że obycie w strukturach egzaminacyjnych daje większy komfort zdawania egzaminów, które są nieodłącznym elementem systemów edukacyjnych. W konsekwencji wybraliśmy programy wyłącznie dla prywatnych szkół językowych, które w naszej ocenie są najskuteczniejsze.

Skorelowanie nauki języka angielskiego z przygotowaniem do egzaminów Cambridge to wybór ścieżki intensywnej, która  na koniec szkoły podstawowej  minimalizuje stres przy egzaminie ósmoklasisty.

Dowiedz się więcej, zanim podejmiesz decyzję.

Przygotowanie do Egzaminów Cambridge

Egzaminy Cambridge English Qualifications (YLE) są dobrze znane na całym świecie.

Dla młodszych uczniów szkół podstawowych:

Pre A1 Starters

(rekomendowany wiek 8-10 lat):

 • zapewni pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym;
 • umożliwi zrozumienie podstawowego angielskiego w internecie/ książkach/ filmach;
 • Twoje dziecko nauczy się literować słowa;
 • poziom: Preliminary (wstępny) przygotowawczy.

A1 Movers

(rekomendowany wiek 9-11 lat):

 • ten test zachęci Twoje dziecko do posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach;
 • pomoże zrozumieć dłuższe zadania oraz rozpocząć rozmowę na proste tematy;
 • poziom: Beginner (początkujący) = A1 wg Poziomów Rady Europy.

A2 Flyers

(rekomendowany wiek 10-12):

 • test ten pokazuje, że Twoje dziecko rozumie prosty język angielski, używany w codziennych sytuacjach;
 • Twoje dziecko nauczy się samodzielnie napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku lub  zadawać pytania, czy używać czasu przeszłego;
 • poziom umiejętności językowych: Elementary (podstawowy) = A2.

Nasze programy od pierwszej klasy szkoły podstawowej skorelowane są przygotowaniem do egzaminów Cambridge – z zastrzeżeniem, że intensywność przygotowań do egzaminów dostosowywana jest możliwości poznawczych ucznia.

Dla młodzieży:

A2 Key for Schools (KET)

(rekomendowany wiek 10-12):

 • potwierdzenie umiejętności budowania bardziej złożonych wypowiedzi pisemnych oraz ustnych;
 • potwierdzenie umiejętności brania udziału w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzenia sobie sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.

B1 Preliminary for Schools (PET) 

(rekomendowany wiek 13-16 lat)

 • poszerzenie opanowanego wcześniej materiału na niższych poziomach o m.in. naukę umiejętności wyrażania opinii;
 • potwierdzenie umiejętności czytania prostych tekstów oraz artykułów;
 • potwierdzenie umiejętności pisania listów oraz e-maili na codzienne tematy;
 • umiejętność porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych, z wykorzystaniem znajomości funkcji językowych

B2 First for Schools (FCE)

(rekomendowany wiek 15 do 18 lat)

 • potwierdzenie znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym;
 • umiejętność samodzielnej i skutecznej komunikacji w języku angielskim;
 • umiejętność wyrażania swojej opinii i prezentowania różnych argumentów z użyciem gramatyki i słownictwa na poziome średnio zaawansowanym;
 • umiejętność pisania listów, raportów lub opowiadań.

.

Przygotuj się z nami do egzaminu 8-klasisty! Gruntownie powtórz wiedzę!

język angielski

Dla kogo? Uczniowie kl. VIII

Intensywność: 2 x w tyg. 60 minut

Liczba zajęć w roku szkolnym: 50 lekcji

Charakterystyka kursu:

 • zakres wiedzy wymagany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • grupy dostosowane są do poziomu uczniów, z zachowaniem podziału na poziomy zaawansowania

kwalifikacja do grup składa się z testu diagnostycznego oraz  rozmowy kwalifikacyjnej. 

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • Powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy z klas 4-8
 • Praktyczne wskazówki dotyczące strategii egzaminacyjnych
 • Zapoznanie z modelami wypowiedzi pisemnych oraz ćwiczenia, które krok po kroku prowadzą do stworzenia samodzielnie tekstu przez uczniów
 • Nacisk na środki językowe które sprawiają uczniom szczególną trudność podczas egzaminu
 • Nabycie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań z tekstami czytanymi
 • Regularne ćwiczenie umiejętności słuchania oraz zapoznanie z typami zadań egzaminacyjnych
 • Sprawdzenie wiedzy na wewnętrznym egzaminie próbnym
 1.  

język polski

Dla kogo? Uczniowie kl. VIII

Intensywność: 2x w tyg. 60 minut

Liczba zajęć w roku szkolnym: 50 lekcji

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego obejmuje całą tematykę wymaganą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

Jeśli chcesz:

 •  pogłębić, usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego oraz kształcenia językowego w klasach IV-VIII;
 •  rozwinąć  umiejętności analizy i interpretacji  lektur wymaganych na egzaminie;
 • uzyskać umiejętności związane z formułowaniem tezy i hipotezy, argumentowaniem, wnioskowaniem oraz  wyrażaniem własnego zdania;
 • opanować  umiejętność tworzenia wypowiedzi (CV, list motywacyjny, przemówienie,  recenzja, rozprawka, wywiad, życiorys); 

to zapraszamy  Cię na warsztatowe zajęcia  literacko-językowe.

Kurs  przygotowujący do egzaminu ośmioklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności  określone w aktualnej podstawie  programowej.  Zajęcia są prowadzone rzetelnie i skutecznie, w przyjaznej atmosferze.

Skontaktuj się z nami!